Om Samlingen

På disse sidene finner du kunst, arkitektur, og andre severdigheter i Nes kommune. Vi har samlet alt i en database og tilgjengeliggjort dette for publikum. I tillegg til offentlige utsmykninger så er det to samlinger som setter sitt preg på kommunens kunst. Det er Stein Skole som ble en foregangsskole for kunst og kultur i mellomkrigsårene og verker som er gitt i gave fra Helga Wengs samling.